Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy

www.npn.pl

Tel./fax: 85 718-14-17, 86 476-48-11, 476-48-12

Kurowo, 16.11.2011

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Narwiański Park Narodowy informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak NPN-ZOP-UE-271/303/3/2011 na wykonanie.: "Dokumentacji projektowo-technicznej 2 stałych progów piętrzących  na torfowisku Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym" zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

Uzasadnienie

Na wyżej wymienione zadanie nie została złożona żadna oferta. 

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski

Infrastruktura i Środowisko

Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków na torfowisku Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko