Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń koszących

 

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy

Tel./fax 86 4764811
e-mail: npn@npn.pl
www.npn.pl

NPN-POIŚ/371/271-6/13

Kurowo, 16.04.2013

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu "Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na dostawę urządzeń koszących o parametrach wg poniższej specyfikacji: