Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - dostawa monitora komputerowego i plotera

 
do wszystkich
których może dotyczyć
Zapytanie ofertowe
 
W związku z realizacją projektu „Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na dostawę fabrycznie nowych urządzeń o parametrach podanych poniżej:
 
1. Monitor komputerowy –  sztuk 1, o następujących parametrach i zawierający niżej wymienione elementy:
 
a.    wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD o przekątnej ekranu: min. 27 cali,
 
b.    rozdzielczość: min. 2560x1440 pikseli,
 
c.     liczba kolorów: min. 16,7 miliona,
 
d.    współczynnik kontrastu: min. 1000:1
 
e.    jasność: min. 350 cd/m²
 
f.      porty USB: min. 3 szt.,
 
g.     wbudowany port Thunderbolt bądź przejściówka zapewniająca połączenie z portem Thunderbolt komputera,
 
h.    wbudowana kamera z mikrofonem,
 
i.      wbudowany system głośników,
 
j.      gwarancja producenta: min. 1 rok
 
2. Ploter formatu A0 –  sztuk 1, o następujących parametrach:
 
a.    format: min. 36 cali
 
b.    rozdzielczość drukowania: min. 2400 x 1200 dpi
 
c.     kompatybilność z systemami operacyjnymi: min. Windows i Macintosh
 
d.    ilość kolorów atramentów: min. 5
 
e.    komplet oryginalnych zapasowych atramentów: tak
 
f.      pojemność pamięci: min. 256 MB,
 
g.     interfejs sieciowy: tak, wbudowany
 
h.    nośniki papieru: papier cięty i z roli min. 36 cali,
 
i.      zespół uchwytu roli: tak
 
j.      automatyczna gilotyna: tak
 
k.     marginesy  druku (góra, dół, prawy, lewy) - max: góra: 5 mm, dół: 25 mm, prawy: 5 mm lewy: 5 mm
 
l.      gwarancja producenta: min. 1 rok
 
 
 
Termin wykonania zamówienia: do 11.04.2013 r.
 
Prosimy o składanie ofert na załączonym formularzu, który udostępniony jest do edycji. Formularz można modyfikować, jednak należy zachować min. ilość odpowiedzi na wymagane parametry sprzętu.
 
Prosimy o przesłanie oferty w jednej z podanych form: osobiście lub listownie na adres: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy; faxem 86 4764811 lub e-mailem (w formie podpisanego i zeskanowanego formularza) na adres: andrzej.bielonko@npn.pl w terminie do 01.04.2014 roku.
 
Kryterium oceny: 100% cena brutto.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
Po wyłonieniu najkorzystniejszej - najtańszej oferty zostanie podpisana umowa na dostawę ww. urządzeń.
 
Z poważaniem
 
Dyrektor
 
Narwiańskiego Parku Narodowego
 
 
Załączniki: