Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż elementów ogródka dydaktycznego na ścieżce przyrodniczej Park przydworski w Kurowie

31 lipca 2014

NPN-POIŚ/370/271- 10/2014

 

do wszystkich,

których może dotyczyć

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Modernizacja infrastruktury turystycznej na obszarze Bagiennej Doliny Narwi PLB 200001” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na dostawę i montaż elementów ogródka dydaktycznego na ścieżce przyrodniczej Park przydworski w Kurowie wg poniższej specyfikacji:

I.               Gra edukacyjna dotycząca rozpoznawania tropów ssaków – 1 szt.

Konstrukcja drewniana zawierająca dwustronne zadaszoną tablicę z częścią poznawczą i interaktywną oraz ławkami do siedzenia -  4 szt (dł. min. 2 m i szerokość 6 cm).  Strona interaktywna zawierająca panel o wymiarach ok. 100 x 80 cm, umożliwiający umieszczanie prawidłowych odpowiedzi w odpowiednim miejscu za pomocą „odpowiedzi” po prowadnicach. Strona poznawcza to tablica zawierająca wiedzę za pomocą której można sprawdzić zadanie interaktywne oraz zgłębić wiedzę na temat ssaków leśnych oraz ich „odcisków stóp”. Wymagana jest prezentacja merytoryczna skali 1:1.

Gra stanowi zwartą i stabilną całość, która będzie ustawiona na zewnątrz. Powinna być estetyczna, trwała i wykonana  zgodnie z zasadami  sztuki  stolarsko – ciesielskiej. Wymagane zakotwiczenie na kotwach stalowych + zaprawa betonowa.

Wszystkie treści, ilustracje i grafiki prezentowane na tablicach – konstrukcjach muszą być poprawne, nie mogą zawierać błędów merytorycznych, a także wolne od wad prawnych. W związku z powyższym, prosimy wskazać źródła pochodzenia w/w elementów (tj. formę prawną ich nabycia np. umowa licencyjna, własne prawa majątkowe itp. oraz wykazać, że Oferent może je wykorzystywać na tablicach edukacyjnych jako jedno z pól eksploatacji w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83, będących w zakresie rzeczowym zadania).

II.              Gra interaktywna  dotycząca rozpoznawania tropów ptaków – 1 szt.

Drewniana zadaszona tablica z grą interaktywną zawierająca panel o wymiarach od 1,5 – 2 m z grą polegającą na dopasowaniu tropów do danego gatunku ptaka (12 gatunków) na słupach o średnicy min. 12 – 13 cm. Wymagana aplikacja w konstrukcji umożliwiająca sprawdzenie prawidłowych odpowiedzi.

Konstrukcja będzie ustawiona na zewnątrz, powinna być estetyczna, trwała i wykonana  zgodnie z zasadami  sztuki  stolarsko – ciesielskiej. Wymagane zakotwiczenie na kotwach stalowych + zaprawa betonowa.

Wszystkie treści, ilustracje i grafiki prezentowane na tablicach – konstrukcjach muszą być poprawne, nie mogą zawierać błędów merytorycznych, a także wolne od wad prawnych. W związku z powyższym, prosimy wskazać źródła pochodzenia w/w elementów (tj. formę prawną ich nabycia np. umowa licencyjna, własne prawa majątkowe itp. oraz wykazać, że Oferent może je wykorzystywać na tablicach edukacyjnych jako jedno z pól eksploatacji w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83, będących w zakresie rzeczowym zadania)

III.            Gra interaktywna dotycząca rozpoznawania gatunków ptaków – 1 szt.

Gra o wymiarach ok. 2 metrów i szerokości ok. 1,50 m. Konstrukcja drewniana z dwustronnym zadaszeniem zawierająca tablicę z częścią poznawczą (u góry) i interaktywną (ruchome, duże kostki) oraz ławkę (z półbala min. 25 cm) na słupach o średnicy min. 12-13 cm.

Tablica górna min. 2 m x 0,8 m opisująca ciekawostki z życia 4 grup ptaków: wodne, łowne śpiewające, szponiaste (lub miejskie). Wymagane tzw. „pełne plecy” zaimpregnowane.

Kostki interaktywne wielkości minimum 22 – 24 cm, zabezpieczone w sposób uniemożliwiający skaleczenie. Nadruk zarówno w części górnej jak i dolnej konstrukcji – opcja fotografie. Gatunki wskaże Zamawiający.

Gra będzie ustawiona na zewnątrz, powinna być estetyczna, trwała i wykonana  zgodnie z zasadami  sztuki  stolarsko – ciesielskiej.

Wszystkie treści, ilustracje i grafiki prezentowane na tablicach – konstrukcjach muszą być poprawne, nie mogą zawierać błędów merytorycznych, a także wolne od wad prawnych. W związku z powyższym, prosimy wskazać źródła pochodzenia w/w elementów (tj. formę prawną ich nabycia np. umowa licencyjna, własne prawa majątkowe itp. oraz wykazać, że Oferent może je wykorzystywać na tablicach edukacyjnych jako jedno z pól eksploatacji w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83, będących w zakresie rzeczowym zadania)

IV.            Tablica poznawcza dotycząca rozpoznawania gatunków drzew  liściastych – 1 szt.

Konstrukcja drewniana o wys. ok. 2 - 2,5 m szerokości ok. 1,5 - 2 m z dwustronnym zadaszeniem i słupami o średnicy 10 – 12 cm zawierająca ławeczkę z oparciem oraz 9 elementów o wymiarach min. 20 cm umożliwiających poznanie gatunków drzew.  Na jednej stronie mają być zawarte cechy diagnostyczne gatunku, na drugiej opis gatunku.

Gra będzie ustawiona na zewnątrz, powinna być estetyczna, trwała i wykonana  zgodnie z zasadami  sztuki  stolarsko – ciesielskiej.

Wszystkie treści, ilustracje i grafiki prezentowane na tablicach – konstrukcjach muszą być poprawne, nie mogą zawierać błędów merytorycznych, a także wolne od wad prawnych. W związku z powyższym, prosimy wskazać źródła pochodzenia w/w elementów (tj. formę prawną ich nabycia np. umowa licencyjna, własne prawa majątkowe itp. oraz wykazać, że Oferent może je wykorzystywać na tablicach edukacyjnych jako jedno z pól eksploatacji w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, będących w zakresie rzeczowym zadania)

Dotyczy wszystkich konstrukcji:

Nie dopuszcza się przebarwień, utraty kolorów (wymagana certyfikacja profilu UV). Zamawiający wymaga załączenia Kart Technicznych tj. opisu technologii jaka zostanie użyta do w/w produkcji, wraz ze wskazówkami co do utrzymania ich w należytej formie.

Wymagana jest wizualizacja celem przybliżenia formy graficzno – techniczno – merytorycznej Zamawiającemu.

Termin wykonania zamówienia: do 20.09.2014 r.

Prosimy o składanie ofert na załączonym formularzu wraz z niezbędnymi załącznikami.

Cena poszczególnych elementów powinna obejmować również koszt dostawy i montażu w parku przy siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie.

Prosimy o przesłanie oferty w jednej z podanych form: osobiście, listownie, faxem
86 4764811 lub e-mailem (w formie podpisanego i zeskanowanego formularza) na adres: marzenna.bielonko@npn.pl w terminie do 08.08.2014 roku.

 

DYREKTOR

NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁĄCZNIKI:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy