Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel./fax (85) 718 14 17, (86) 476 48 11, 476 48 12

e-mail: npn@npn.pl

Zapytanie ofertowe - wykonanie przewodników

Kurowo, dn. 11.09.2014

 

NPN-ZUP-63- 389/4/2014

Zapytanie ofertowe

 

 

W związku z realizacją projektu „Jak prowadzić lekcje terenowe” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na wykonanie przewodników o następujących parametrach:

·         Format A6 (105 x 148),

·         Nakład 2000 szt. (2 wzory po 1000 szt.),

·         Okładka 350 g matowa z punktowym UV, 4+1

·         Środek 170 g, ok. 40 stron, 4+4,

·         Kompleksowe opracowanie projektu graficznego obu wydawnictw na podstawie dostarczonych przez nas materiałów (zdjęcia i opisy gatunków),

·         Skład i korekta obu wydawnictw,

·         Wydawnictwa opatrzone będą numerem ISBN,

·         Dostawa do siedziby Zamawiającego w zakresie Wykonawcy

 

Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2014 r.

Prosimy o składanie ofert na załączonym formularzu i przesłanie jej w jednej z podanych form: osobiście, listownie, faxem  86 4764811 lub e-mailem (w formie podpisanego i zeskanowanego formularza) na adres: monika.olszewska@npn.pl w terminie do 16.09.2014 roku.

Załączniki:

 

                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                                                          Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego