Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy

tel./fax (85) 718 14 17, (86) 476 48 11, 476 48 12

e-mail: npn@npn.pl

Wykonanie 3 przelotów statkiem powietrznym nad obszarem Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna