Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

W związku z realizacją projektu „Jak prowadzić lekcje terenowe”, Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na druk i dostawę przewodników dotyczących rozpoznawania roślin i ptaków

Kurowo, 28.07.2014
 
NPN-ZUP-63-309/3/2014

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Jak prowadzić lekcje terenowe” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na druk i dostawę przewodników dotyczących rozpoznawania roślin i ptaków o następujących parametrach:
  • Format A6 (105 x 148),
  • Nakład 2 wzory po 1000 egz.
  • Okładka 350 g matowa z punktowym UV, 4+1
  • Środek 170 g, ok. 40 stron, 4+4
  • Projekt graficzny na podstawie dostarczonych przez nas materiałów
  • Dostawa do siedziby Zamawiającego
Termin wykonania zamówienia: do 15. 09.2014 r.
 
Prosimy o składanie ofert na załączonym formularzu i przesłanie jej w jednej z podanych form: osobiście, listownie, faxem  86 4764811 lub e-mailem (w formie podpisanego i zeskanowanego formularza) na adres: marzenna.bielonko@npn.pl w terminie do 06.08.2014 roku.
 
Z poważaniem
Zastępca Dyrektora
Narwiańskiego Parku Narodowego