Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Przetarg ustny nieograniczony na przeprowadzenie zabiegu ochronnego polegającego na zbiorze i sprzedaży trawy z gruntów pozostających we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Kurowo 10, tel. (85) 718-14-17

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony

na przeprowadzenie zabiegu ochronnego polegającego na zbiorze i sprzedaży trawy z gruntów pozostających we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego

 

Przedmiotem przetargu jest zbiór trawy w sezonach letnich lat 2014 – 2016 i dotyczy nieruchomości bez obciążeń, w obrębie ewidencyjnym Kurowo na działkach nr: 4/3 i 3/1 o powierzchni użytkowej 7,55 ha.

  1. Cena wywoławcza netto pozyskania trawy z powierzchni 1 ha wynosi 50 zł.

  2. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej planowanej powierzchni zbioru należy wpłacić do kasy NPN w Kurowie najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.45

  3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10 % ceny wywoławczej

  4. Uczestnicy przetargu w jego wstępnej części zostaną zapoznani z treścią umowy – usługi , która zostanie zawarta z osobę ( firmą), która przetarg wygrała

  5. Przetarg odbędzie się 20.05.2014 o godz. 10 w siedzibie NPN w Kurowie

  6. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 668 343 467 lub (85) 718 14 17.

DYREKTOR NPN