Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Przetarg ustny nieograniczony na przeprowadzenie zabiegu ochronnego polegającego na zbiorze i sprzedaży trawy z gruntów pozostających we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego

 

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Kurowo 10, tel. (85) 718-14-17

OGŁASZA

   przetarg ustny nieograniczony

na przeprowadzenie zabiegu ochronnego polegającego na  zbiorze i sprzedaży trawy  z gruntów   pozostających we  władaniu  Narwiańskiego Parku Narodowego

 

 

Przedmiotem przetargu  jest zbiór trawy  w  sezonach  letnich lat  2013 – 2015 i dotyczy  nieruchomości bez obciążeń:

 w obrębie ewidencyjnym Kurowo na działce  nr 6/28  o powierzchni  użytkowej 7,68 ha.

  1. Cena wywoławcza netto pozyskania  trawy z powierzchni 1 ha wynosi 50 zł.
  2. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej planowanej powierzchni zbioru należy wpłacić do kasy NPN w Kurowie najpóźniej w dniu przetargu do godz. 1145
  3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że  postąpienie nie może wynosić mniej niż 10 % ceny wywoławczej
  4. Uczestnicy przetargu w jego wstępnej części zostaną zapoznani z treścią  umowy – usługi , która zostanie zawarta z osobę ( firmą), która przetarg wygrała
  5. Przetarg odbędzie się 26.04.2013 o godz. 1200 w siedzibie NPN w Kurowie
  6. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 668 343 467  lub   (85) 718 14 17.

 

                                                                                              DYREKTOR NPN