Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Modernizacja pola biwakowego w Kurowie - zmiana terminu składania ofert

Numer ogłoszenia: 251081 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 234935 - 2013 data 07.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kurowo, woj. podlaskie, tel. 85 718-14-17, 86 476 48 11, fax. 85 718-14-17, 86 476 48 11.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Narwiański Park Narodowy Kurowo 10 18-204 Kobylin Borzymy.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Narwiański Park Narodowy Kurowo 10 18-204 Kobylin Borzymy.