Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Mechaniczne udrażnianie koryt bocznych rzeki Narew na terenie obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna

Numer ogłoszenia: 448976 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 442838 - 2013 data 30.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kurowo, woj. podlaskie, tel. 85 718-14-17, 86 476 48 11, fax. 85 718-14-17, 86 476 48 11.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
  • W ogłoszeniu jest: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2500 zł.
  • W ogłoszeniu powinno być: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2000 zł.