Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Drugie zapytanie ofertowe - dostawa lunety obserwacyjnej i gogli noktowizyjnych

do wszystkich

których może dotyczyć

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na dostawę urządzeń o parametrach podanych poniżej:

1.     Luneta obserwacyjna – szt. 1, o poniższych parametrach:

Konstrukcja optyczna korpusu

porropryzmatyczna, z soczewkami niskodyspersyjnymi w obiektywie

Średnica obiektywu

min. 65mm

Minimalna odległość ostrego widzenia

min. 3 m

Mocowanie statywowe

1/4"

Mocowanie okularu

bagnetowe w gnieździe kątowym (45 stopni)

Rodzaj soczewek

HD

Zakres powiększeń

min. 25-50x

Pole widzenia

min. 42-27m/1000m

Adapter do digiscopingu zgodny min. z aparatem Canon Power Shot SX30 IS lub lustrzanką z bagnetem Canon EF

tak

Gwarancja producenta

min. 10 lat

 

2.     Gogle noktowizyjne – szt. 1, o poniższych parametrach:

Generacja

min. 2+

Iluminator IR

wbudowany

Powiększenie

min. 1x

Rozdzielczość

min. 40-45 linii/mm

Zasięg detekcji

min. 250m

Zasięg rozpoznania

min. 150m

Pole widzenia

min. 40 stopni

Ogniskowa obiektywu

min. F = 25mm

Światłosiła

min. F/1,2

Zakres regulacji ostrości (Dioptrie)

min. -4 / +4

Zakres ostrości

min. od 25cm do nieskończoności

Zasięg oświetlacza IR

min. 50m

Wodoodporność

odporny na zanurzenie na głębokość 1m przez 30 minut

Czas pracy bez wymiany źródła zasilania

min. 10 godzin

Gwarancja producenta

min. 2 lata

 

Termin wykonania zamówienia: do 17.04.2014 r.

Prosimy o składanie ofert na załączonym formularzu, który udostępniony jest do edycji. Formularz można modyfikować, jednak należy zachować min. ilość odpowiedzi na wymagane parametry sprzętu.

Prosimy o przesłanie oferty w jednej z podanych form: osobiście bądź listownie na adres: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy lub faxem 86 4764811 bądź e-mailem (w formie podpisanego i zeskanowanego formularza) na adres: andrzej.bielonko@npn.pl w terminie do 28.03.2014 roku.

Kryterium oceny: 100% cena brutto.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Po wyłonieniu najkorzystniejszej - najtańszej oferty zostanie podpisana umowa na dostawę ww. urządzeń.

Z poważaniem

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe w formacie *.pdf
  2. Formularz ofertowy w formie elektronicznej do edycji